Tarieven

Ons kantoor hanteert flexibele tarieven die op de zaak worden afgestemd. Hierbij heeft u de mogelijkheid om per uur te betalen of om een vaste prijsafspraak te maken. Ook is het mogelijk om het honorarium van de advocaat af te laten hangen van het resultaat. Er dient dan wel een basistarief afgesproken te worden.

Uiteraard zullen wij in het intakegesprek nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien dit het geval is en wij uw zaak op grond van gefinancierde rechtsbijstand in behandeling nemen dan zal de overheid voor betaling van het honorarium van de advocaat zorgdragen. U dient echter wel een eigen bijdrage te betalen.

Voor meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl.