Rechtsgebieden

Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is ons kantoor actief binnen een breed scala aan rechtsgebieden. Mochten wij u onverhoopt niet kunnen helpen dan zullen wij u doorverwijzen naar een kantoor die het specialisme waar u om vraagt wel in huis heeft. Hierdoor bent u altijd verzekerd van goede rechtshulp. U kunt bij ons terecht voor de volgende rechtsgebieden.

Civiel recht

Het civiele recht, ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd gaat over conflicten tussen particulieren onderling, tussen particulieren en organisaties en tussen organisaties onderling. Wij behandelen diverse civiele zaken waaronder:

  • onrechtmatige daad
  • verbintenissenrecht
  • verzekeringsrecht
  • consumentenrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de besluiten van overheidsinstellingen centraal. Heeft u een besluit ontvangen van een bestuursorgaan en bent u het er niet mee eens, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan namens u bezwaar en beroep instellen.

Letselschade

Bent u gewond geraakt na een ongeval in het verkeer of op de werkvloer? Neem dan onmiddellijk contact met ons op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de afwikkeling van (complexe) letselschadeclaims. Rechtsbijstand in geval van letselschade kost u in de meeste gevallen niets, aangezien de aansprakelijke partij gehouden is om de kosten voor de advocaat te voldoen.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht heeft betrekking op de toelating en het verblijf van vreemdelingen. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van het vreemdelingenrecht, wij kunnen u dan ook bijstaan bij alle aspecten binnen dit rechtsgebied.

Asielrecht

Het asielrecht ziet op de bescherming van een vluchteling tegen vervolging in het land van herkomst. De Immigratie en Naturalisatie Dienst bepaalt aan de hand van de vreemdelingenwet en de verschillende Europese verdragen of een vluchteling hiervoor in aanmerking komt. Ons kantoor is gespecialiseerd in het Asielrecht en kunnen u ook hier in bijstaan.

Strafrecht

Ook in het strafrecht is ons kantoor thuis. Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Bent u gedagvaard? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op om te bezien wat wij voor u kunnen betekenen.

Psychiatrisch Patiëntenrecht

KCA Advocaten staat regelmatig psychiatrische patiënten bij in geval van gedwongen opname. Neem contact met ons op indien u vragen heeft over dit rechtsgebied.